Autumn in New England - 4seasons

White Mountains Waterfall View No. 2 - NH

WhiteMountainWaterFall