Autumn in New England - 4seasons

White Mountains Waterfall No. 1 - NH

WhiteMountainWaterFall