Autumn in New England - 4seasons

View Atop Mt. Washington - NH

AtopMountWashington2012