Springtime in New England - 4seasons

White-Edged Lilacs - Arnold Arboretum

WhiteLacedLilacsBoston